Reklamacje i zwroty

Reklamacje prosimy kierować na adres email hurtownia.maxim.lodz@gmail.com. Dalsze ustalenia w kierunku sfinalizowania sprawy odbywać będą się za pomocą korespondencji mailowej. .